Karaman 1 Şubesi

Bir Bilenle Bilge Nesil

Bu yıl Türkiye geneli 3.sü gerçekleşen “Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi sendikamız öncülüğünde
20 okul ve 200 öğrenci ile gerçekleştirildi. Karaman Memur – Sen ve Eğitimciler Birliği Sendikası başkanı
Yunus Özdemir tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrenci ve öğretmenlerimizle kitap kritikleri
yapıldı. Mustafa Kutlu’dan “Ya Tahammül Ya Sefer” ve Sezai Karakoç’tan “Diriliş Neslinin Amentüsü”
isimli kitapların okunması sonucu yazılmış kompozisyonları ile derece alan öğrencilere ödülleri takdim
edildi.
“İlim, İrfan ve Hikmet Yolunda Şuurlu Gençlik “ düsturuyla bir aksiyon hareketine dönüşen Genç
Memur - Sen’in “Bir Bilenle Bilge Nesil “ projesi benimsemiş olduğu mücadele kültürünün bir
tezahürüdür. Bu proje sadece atanmış değil aynı zamanda adanmış öğretmenlerimizin öncülüğünde,
ortaöğretim düzeyinde okumalar yaparak genelde insanlık tarihinin birikimini, özelde ise
medeniyetimizin mirasını sahiplenecek erdemli bir toplumun inşasında öncü nesiller yetiştirilmesini
sağlayacaktır.
Gerek üyelerinin eğitimi, gerek öğrencilerin eğitimi ve toplumun her kesimi için yapılacak her
türlü eğitim çalışmasında, Eğitimciler Birliği Sendikası olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde
yapma gayretimiz devam etmektedir.

Bu çalışma genç yüreklerimiz için bir kıvılcıma vesile olacak ve medeniyetimizin ihyasında ve
inşasında yer alacak öncü nesillerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu duygularla medeniyet telakkisine
sahip Memur - Sen’imizin ikramı olan kitapların karakter inşasında gençlerimiz için hayırlara vesile
olmasını temenni ederiz.